top of page
Ratten: Kop

Ratten

De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort in ons land. De kleur is geen kenmerk voor de soort. De bruine rat komt onder andere voor in rioleringsstelsels, onder en in gebouwen, op plaatsen met voedselaanbod (zoals vuilnisstortplaatsen) en in slootkanten.


Ratten vormen als dragers van ziektekiemen een aanzienlijk gezondheidsrisico voor mensen en dieren (zoals de ziekte van Weil, salmonella e.d.) en kunnen veeziekten verspreiden. Ratten veroorzaken niet alleen gevaar voor onze gezondheid maar kunnen ook flinke schade toebrengen aan uw woning of bedrijf. Ratten zijn knaagdieren en kunnen veel schade veroorzaken aan verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen en kabels (kortsluiting) en aan isolatiematerialen. Ratten planten zich in een rap tempo voort waardoor de aanwezigheid van enkele ratten snel een ware rattenplaag kan worden.  

Ratten zijn nachtdieren en verstoppen zich meestal voor mensen. Ratten zijn wantrouwend ten opzichte van nieuwe dingen in zijn omgeving, hierdoor kruipt een rat niet zo snel in een kist. 

Er zijn diverse doe het zelf producten op de markt, maar voor een grote rattenkolonie of een terugkerende plaag is proffesionele ongediertebestrijding noodzakelijk.

Vanderveer ongedierte bestrijding bied snelle en effectieve service aan zowel particulieren als bedrijven

Ratten: Service
ratten-overlast.png
bottom of page