top of page

Werkwijze vanderveer ongediertebestrijding

Werkwijze: Services

Stap 1: Afspraak maken

U kunt vanderveer ongediertebestrijding bellen voor direct contact. Als u belt kan vanderveer ongediertebestrijding een inschatting maken van het probleem en een richtprijs geven voor de bestrijding van het ongedierte. 

Als u contact opneemt via de e-mail, dan belt vanderveer ongediertebestrijding u zo spoedig mogelijk terug om te overleggen over uw ongedierteprobleem.

Stap 2: Inspectie

Als u niet weet met welk ongedierte u te maken heeft en/of de omvang en ernst van het ongedierte, dan kunt u vanderveer ongediertebestrijding inschakelen voor een inspectie. Vanderveer ongediertebestrijding bekijkt van welke diersoort u (over)last heeft. De plekken in en rondom uw woning of bedrijf worden onderzocht. Vanderveer ongediertebestrijding kan eventueel direct het ongedierte bestrijden. 

Indien gewenst kan vanderveer ongediertebestrijding een offerte opstellen en na akkoord over gaan tot het bestrijden van het ongedierte. De inspectiekosten zullen gratis zijn na akkoord van offerte of bestrijdingsplan.

Stap 3: Behandelen van het probleem

Vanderveer ongediertebestrijding maakt een bestrijdingsplan met informatie over  het hoe en wanneer de ongediertebestrijding plaats vindt en stelt de te gebruiken bestrijdingsmiddelen en/of weringsmaatregelen vast. Daarnaast analyseert vanderveer ongediertebestrijding wat u zelf kunt doen op bedrijfsmatig, bouwkundig en hygiënisch vlak om in de toekomst de overlast van ongedierte te voorkomen of tot een minimum te beperken.

De ongediertebestrijding en weringsmaterialen worden volgens het eerder gemaakte bestrijdingsplan uitgevoerd op een geschikte data en tijd. 

Stap 4: Nacontrole

De laatste stap bestaat uit een analyse van de uitgevoerde ongediertebestrijding of behandeling en de genomen weringsmaatregelen. Zo nodig voert vanderveer ongediertebestrijding een nabehandeling uit.

bottom of page